sâmbătă, 18 mai 2013

Si eu am crezut


Culegerea de faţă prezintă mărturiile a 24 de persoane despre modul în care Harul şi îndurarea lui Dumnezeu le-au ajutat să se oprească din nebunia trăirii unei vieţi fără Dumnezeu şi să înceapă călătoria pe calea ce duce spre Cer, în Legământul poruncit de El prin revelaţia Voii Sale, consemnate de Sfintele Scripturi.

Aceste relatări, deşi extrem de variate ca stil, formă şi conţinut, au în comun descrierea explicită a împrejurărilor care l-au condus pe fiecare dintre mărturisitori la decizia personală de a crede în Iisus Hristos ca Domn şi Mântuitor al sufletului său.Mesajul credinţei lor, prezent de altfel şi în titlul cărţii "Şi eu am crezut", este amplificat de îndemnul fără cuvinte al Divinităţii: Mai este Har.


Fiecare dintre ei pare să spună: "Dacă o viaţă ca a mea a putut fi schimbată, prin puterea Sfântului Duh, care m-a convins de starea de păcat în care eram, de nevoia înnoirii mele prin pocăinţă şi ascultare de Hristos şi tu poţi beneficia de acest Har fără seamăn.

Dacă Îl primeşti în viaţa ta pe Domnul Iisus Hristos şi tu poţi <<intra>> în Împărăţia lui Dumnezeu, poţi face parte din familia Lui, ai şansa fără egal de a deveni copil al lui Dumnezeu."


Cartea o puteţi descărca în format pdf* aici.

Un comentariu: