marți, 21 octombrie 2014

Poze din activitatea Asociatiei.

Conferinta militarilor crestini ”Iisus, Lumina Vietii” (Ioan 8:12)
Data desfăşurării: 17-19 oct. 2014
Loc:  Casa de vacanţă “Rehoboth”, Valea Draganului nr. 196, jud. Cluj


sâmbătă, 18 octombrie 2014

Imnul asociatiei


Prezentarea Generală a Asociaţiei de Prietenie a Militarilor Creştini din România


Asociaţia  de prietenie a militarilor creştini din România - Cornelius este constituită  ca persoană juridică de drept  privat, în baza Constituţiei României, Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată,  Sentinţei civile din 2007 a judecătoriei Ploieşti.

Asociaţia are caracter creştin, profesional, cultural, nelucrativ, apolitic, neguvenamental, independent, fără scop patrimonial .Asociaţia are o activitate de interes public, comunitar.

Prin activitatea desfăşurată nu se urmăreşte atragerea cadrelor militare în activitate la desfăşurarea unor activităţi care contravin  legilor, Statutului cadrelor militare, ordinelor şi regulamentelor militare.


Activitatea şi obiectivele  asociaţiei nu au  caracter sindical ori politic, nu sunt contrare comenzii unice, ordinii  şi disciplinei specifice instituţiei militare, normelor de păstrare a ordinii publice şi nu încalcă bunele moravuri.
Scopul şi obiectivele  asociaţiei :

a)     promovarea principiilor, învăţăturilor şi moralei creştine de pe poziţii non-denominaţionale, pentru răspândirea   valorilor creştine în rândul militarilor români
b)    propăşirea profesională, spirituală şi culturală a membrilor şi simpatizanţilor prin aplicarea valorilor creştine în familie, serviciu şi societate
c)     încurajarea reciprocă a militarilor în credinţa mântuitoare prin Hristos, pentru a deveni  modele de trăire creştină în mijlocul colegilor de serviciu, al comunităţii în care trăiesc şi muncesc, în familiile lor
d)    promovarea unui climat de respect al principiilor biblice şi al legilor  ţării
e)     încurajarea abordării fiecărui fapt de viaţă şi îndatorire profesională din perspectiva eticii creştine de  pe poziţii  non-denominaţionale
f)      dezvoltarea relaţiilor interumane de ajutorare şi sprijin  reciproc prin cultivarea relaţiilor  între militari pe grupuri mici, în filiale locale şi regionale dar şi la nivel naţional prin conferinţe, consiliere şi îndrumare, precum şi alte activităţi cu specific creştin
g)     dezvoltarea unor programe de asistenţă socială şi  spirituală pentru ajutorarea  familiilor militarilor eroi şi a militarilor deveniţi  invalizi în cursul unor misiuni
h)    promovarea colaborării şi dezvoltarea legăturilor frăţeşti cu militarii creştini din alte zone ale lumii, prin schimburi de experienţă  şi  vizite reciproce de  cunoaştere şi documentare cu asociaţiile similare din ţările lor

Pentru atingerea scopurilor urmărite asociaţia desfăşoară următoarele activităţi

-promovarea şi întreţinerea relaţiilor de prietenie în rândul credincioşilor din armată prin întâlniri periodice desfăşurate în timpul liber, vizite reciproce, schimburi de experienţă
-editarea de publicaţii (cărţi, broşuri, ziare, reviste, etc.) şi folosirea casetelor audio sau video în vederea popularizării scopului asociaţiei şi realizărilor acesteia
-organizarea de  conferinţe, comunicări ştiinţifice, mese rotunde, dezbateri, cercuri tematice, prelegeri etc.,  care să contribuie la creşterea profesionalismului  şi a educaţiei morale  a militarilor în spiritul valorilor creştine şi civice
-atragerea  de fonduri în vederea îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor asociaţiei
-consiliere spirituală  în vederea reducerii stresului şi a îmbolnăvirilor
-asigurarea unui schimb de experienţă  şi a unei cooperări permanente cu  bisericile creştine, asociaţii şi fundaţii creştine cu domenii similare de activitate din ţară şi străinătate în scopul cunoaşterii de către  membri asociaţiei a preocupărilor actuale şi de perspectivă a acestora