sâmbătă, 21 septembrie 2019

PROGRAMUL CONFERINȚEI MILITARILOR CREŞTINI

Avem onoarea și plăcerea
de a vă invita la
Conferința
Militarilor Creștini din România
cu tema:

„Lucrarea Credinței

PROGRAMUL CONFERINȚEI MILITARILOR CREŞTINI 
”Lucrarea credinței” (Ioan 6:29)
"Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în Acela pe care L-a trimis El." (Ioan.6:29)
“Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El” (1 Ioan 1:23)
“Și fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui” (Evr.11:6)
“Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi inșivă încercați-vă.” (1.Cor.13.5)
Data
Ora
Activitatea
25  OCT
   15.00-18.00
Primirea şi înregistrarea participanţilor:
   18.00-19.00
Cina
   19.00-21.00
Deschiderea întâlnirii*26 OCT
07.30-08.00
Rugăciunea comună de dimineaţă
08.00-09.00
Micul dejun
09.00-13.00
(10.45-cafea)
Partea I*
13.00-14.00
Masa de prânz
14.00-16.00
(15.45-cafea)
Pauză; Vizita împrejurimi, etc
16.00–18.00
Partea a II – a*   
18.00-19.00
Masa de seară
19.00-21.00
Partea a III-a* 

27 OCT
07.30-08.00
Rugăciunea comună de dimineaţă
08.00-09.00
Micul dejun
09.00-12.00
Partea a IV-a*  
12.00-13.00
Masa de prânz
13.00-14.00
Plecarea participanţilor
* îndemnuri, chemări, rugăciuni, cântări duhovniceşti, mărturii – părtășie frățească
Detalii organizatorice:
Data  și locul desfăşurării: 25-27 Oct, 2019;  Casa Elim, Zărnești-Predeluț, BV #539. Navigare GPS - Lat. 45.53580290 / Lon. 25.33226041 
Ø  Confirmarea participării: până la 20 OCT 2019, la:
Telefon: 0728 175 745; 0751 121 169; 0758 057 113
Ø Costul cazării şi al mesei, meniu complet: 95 lei /zi/persoană, se va achita la sosire. Pentru nevoi de sprijin în situaţii deosebite, vă rugăm să contactaţi conducerea asociaţiei.


Credința are un rol determinant în calitatea vieții creștinului. Cei mai mulți oameni știu că, fără credință, nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu, cum spune apostolul, ca și ceea ce chiar Domnul Isus a spus „Toate sunt cu putință celui ce crede”.

Totuși, dacă ne-ar întreba cineva ce fapte așteaptă Dumnezeu de la oameni, răspunsul „să creadă în Isus, Cel trimis de El” ar suna, pentru mulți,  cel puțin incomplet, dacă nu greșit. Oare noi înțelegem bine că „lucrarea” la care ne cheamă Tatăl ceresc este „să credem în Acela pe care L-a trimis”? Cum am descrie noi aceasta lucrare, în ce ne privește? Facem noi lucrarea lui Dumnezeu?

Înțelegerea credinței ca „o lucrare” și a oricărui fapt al vieții noastre ca expresie a credinței solicită o perspectivă în întregime biblică asupra credinței în Isus.

Iată doar câteva motive pentru care vrem ca, împreună, să aprofundăm înțelesul lucrării credinței în viața noastră de zi cu zi, să cerem ajutor de la Tatăl ceresc ca să facem lucrarea lui Dumnezeu în locul unde ne-a așezat pe fiecare.

             În acest scop, noi,  membrii Consiliului director al Asociaţiei „Cornelius”,


                 

        
 

ASOCIAŢIA DE PRIETENIE A MILITARILOR CREŞTINI DIN ROMÂNIA – CORNELIUS

1.      Istoric: Data înfiinţării - 03.07. 2007, prin Sentinţa Civilă a Judecătoriei Ploieşti,  ca urmare a hotărârii unanime a participanţilor la Conferinţa militarilor evanghelici din 16-18 aprilie 2007 din Bucureşti.
2.     Sediu: Str. Bratocea Nr. 11, Ploieşti, jud. Prahova
3.      Pagină web: www.asociatiacornelius.ro
4.      Consiliul director: Brumă Mihai – preşedinte,  Nistor Ioan – vicepreşedinte, Cioloca Radu– secretar; Ghita Nicolae – membru,  Gheorghe Ovidiu – membru, Petre Marian – cenzor, Zota Valeriu – trezorier.   
5.      Scopuri/Obiective (cf. Statutului  asociaţiei, art. 5.):
a)       propăşirea profesională, spirituală şi culturală a membrilor şi simpatizanţilor prin aplicarea valorilor creştine în familie, serviciu şi societate;
b)     promovarea unui climat de respect al principiilor biblice şi al legilor  ţării;
c)      promovarea principiilor, învăţăturilor şi moralei creştine de pe poziţii nondenominaționale, pentru răspândirea   valorilor creştine în rândul militarilor români;
d)     încurajarea reciprocă a militarilor în credinţa mântuitoare prin Hristos, pentru a deveni  modele de trăire creştină în mijlocul colegilor de serviciu, al comunităţii în care trăiesc şi muncesc, în familiile lor;
e)      încurajarea abordării fiecărui fapt de viaţă şi îndatorire profesională din perspectiva eticii creştine de  pe poziţii  nondenominaționale;
f)       dezvoltarea relaţiilor interumane de ajutorare şi sprijin  reciproc prin cultivarea relaţiilor  între militari pe grupuri mici, în filiale locale şi regionale dar şi la nivel naţional prin conferinţe, consiliere şi îndrumare, precum şi alte activităţi cu specific creştin;
g)      dezvoltarea unor programe de asistenţă socială şi  spirituală pentru ajutorarea  familiilor militarilor eroi şi a militarilor deveniţi  invalizi în cursul unor misiuni;
h)     promovarea colaborării şi dezvoltarea legăturilor frăţeşti cu militarii creştini din alte zone ale lumii, prin schimburi de experienţă  şi  vizite reciproce de  cunoaştere şi documentare cu asociaţiile similare din ţările lor.
6.      Membri (cf. Statutului asociaţiei, art. 8): Membri ai „Asociaţiei de prietenie a militarilor creştini din România” pot fi următoarele categorii de persoane,  care îşi exprimă calitatea lor de creştini şi care dovedesc prin conduita lor în familie, serviciu şi societate că sunt născuţi din nou în Hristos, având o relaţie autentică cu Dumnezeu, indiferent de confesiunea creştină din care fac parte:
a)      militari în activitate, în rezerva sau retragere;
b)     capelani militari;
c)      funcţionari publici din armată;
d)     personal civil contractual din armată;
e)      soţii/soţiile categoriilor de persoane enumerate mai sus.