miercuri, 19 noiembrie 2014

Urmaşii sutaşului Corneliu în România,,În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaş din ceata de ostaşi numită „Italiana”. Omul acesta era cucernic şi temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu”. Fapte 10.1,2

Tatăl Ceresc, în înţelepciunea Sa desăvârşită are un timp pentru fiecare lucru care se petrece sub soare.  În suveranitatea Sa a pregătit şi o modalitate de a-i încuraja pe credincioşii evanghelici înrolaţi în armată.

După ce Dumnezeu a transformat viaţa unui ofiţer, Emil Constantin, a pus în inima lui o puternică dorinţă de slujire. Pentru acesta tot El a deschis o uşă la Ministerul Apărării, în cadrul Secţiei de Asistenţă Religioasă, unde a fost încadrat în funcţia de capelan militar.

Începând cu 1 august 1999, Emil Constantin devenea primul capelan evanghelic din istoria Armatei României, reprezentând  militarii credincioşi care aparţin  cultelor Alianţei Evanghelice: Baptist, Penticostal şi Creştin după Evanghelie.

Slujirea pe care a desfăşurat-o  a avut un impact deosebit asupra celor care  l-au cunoscut datorită credinţei şi curăţiei morale de care a dat dovadă. Emil Constantin a fost un deschizător de drumuri, o făclie care a a purtat lumina dătătoare de speranţă, chiar dacă trupul său a fost consumat mai mulţi ani de o boală incurabilă. În vara anului 2004  fr. Emil a plecat dintre noi, pentru a fi cu Cel pe care L-a iubit şi slujit cu drag.

Mărturia sa personală este prezentată într-o carte pe care a scris-o în timpul vieţii, cu titlul ,, Dar acum ochii mei te-au văzut”.

Mesajul cărţii a fost rezumat de către autor prin următoarele cuvinte:
,,Ce minunat este Dumnezeu! Dintr-un ateu, cum am fost, a făcut din mine un adevărat creştin, dintr-un serv al Diavolului – secretar de partid în armată –  m-a  făcut un un serv al Său  - pastor  într-o biserică -  dintr-un bolnav de leucemie pe care armata l-a trecut în rezervă şi l-a trimis acasă să aştepte moartea, El m-a adus înapoi în armată, nu ofiţer, ci capelan militar, reprezentantul Alianţei Evanghelice şi-mi cere să alujesc nu cu arma, ci cu Biblia, purtându-mi tot El povara bolii mele incurabile.”

După o pauză de aproximativ de un an, Alianţa Evanghelică a decis că această lucrare trebuie să mergă mai departe. Începând cu data de 1 iunie 2005, Dumnezeu a încredinţat continuarea acestei misiuni pastorului Gabi Gheorghiaş, care a devenit astfel al doilea  capelan militar evanghelic din Armata României.

În acest timp a devenit tot mai clar faptul că ar fi nevoie de încurajarea militarilor evanghelici şi prin organizarea unor întâlniri locale şi naţionale pentru militari. În urma călăuzirii şi ajutorului Lui Dumnezeu, în perioada 13-15 aprilie 2007 s-a desfăşurat la Bucureşti prima Conferinţă Naţională a Militarilor Evanghelici din România, având ca motto cuvintele Domnului Isus:
,,Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să proslăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.”  Matei 5:16.

La finalul acestei Conferinţe, s-a pus în discuţie necesitatea şi oportunitatea  înfiinţării  unei Asociaţii a Militarilor Creştini,  această propunere fiind susţinută şi aprobată în unanimitate  de cei aprox. 100 de participanţi. A urmat o perioadă în care un grup de fraţi militari, activi şi în rezervă, şi-au asumat responsabilitatea pregătirii documentaţiei necesare pentru obţinerea deciziei legale de funcţionare a Asociaţiei. 

La data de 3.07.2007 Judecătoria Ploieşti a emis hotărârea de înfiinţare a Asociaţiei de prietenie a militarilor creştini din România - Cornelius.

Asociaţia îşi propune următoarele obiective:

a)   dezvoltarea spirituală, profesională şi culturală a membrilor şi simpatizanţilor săi având la bază valorile creştine; 

b)   dobândirea şi promovarea respectului faţă de  principiile biblice şi  legile  ţării în rândul militarilor;

c)   încurajarea reciprocă a militarilor pentru a deveni  modele de trăire creştină în mijlocul colegilor de serviciu, al comunităţii în care trăiesc şi muncesc şi în familiile lor;

d)   încurajarea abordării fiecărei probleme personale şi profesionale din perspectiva eticii creştine;

e)   cultivarea relaţiilor de prietenie şi sprijin  reciproc atât în cadrul unor filiale locale cât şi la nivel naţional prin conferinţe şi alte activităţi cu specific creştin;

f)   implementarea unor programe de asistenţă socială şi spirituală pentru ajutorarea  familiilor militarilor eroi şi a militarilor deveniţi  invalizi în cursul unor misiuni;

g)   dezvoltarea legăturilor frăţeşti cu militarii creştini din alte zone ale lumii, prin schimburi de experienţă  şi  vizite reciproce;
h)   răspândirea Cuvântului Lui Dumnezeu, editarea de publicaţii (cărţi, broşuri, reviste, etc.) şi utilizarea materialelor audio/video;


Membri ai „Asociaţiei de prietenie a militarilor creştini din România” pot fi persoanele care îşi exprimă calitatea lor de creştini şi care dovedesc prin conduita lor în familie, serviciu şi societate că au o relaţie personală cu Dumnezeu şi că au avut parte de naşterea din nou, indiferent de confesiunea creştină din care fac parte:

a)     militari în activitate, în rezervă sau retragere;
b)     capelani militari;
c)     funcţionari publici din armată;
d)     personal civil contractual din armată;
e)     soţii/soţiile categoriilor de persoane enumerate mai sus.


Persoanele interesate de înscrierea în Asociaţie ca membri sau simpatizanţi pot lua legătura cu noi prin intermediul poştei electronice, la adresa soldier4christ@gmail.com,  iar telefoanele de contact sunt:
                                                                                                                             
Brumă Mihai – 0344 / 104.827,  0728 / 175.745, 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu